15 marca 2013 roku o godzinie 18:00 w Klubie Barometr przy ul.Smolnej 40 w W-wie odbędzie się wernisaż wystawy  Dmytro​ Gurnickiego „AKT | Portret”. Wystawę będzie można oglądać do 15 kwietnia br. Wstęp wolny.  Po zakończeniu wszystkie prace będą możliwe do nabycia.

Źródło: Informacja prasowa