Światło dzienne ujrzała nowa, niezależna publikacja fotograficzna , będąca efektem bezkompromisowej współpracy fotografa – Andrzeja Dobosza i projektanta – Ryszarda Bienerta.
Autorem projektu jest ceniony w Polsce i za granicą Ryszard Bienert laureat m. in. European Design Awards czy Fotograficznej Publikacji Roku 2009.

Publikację „Andrzej Dobosz” postrzegać należy, jako znakomity przykład współpracy pomiędzy fotografem i grafikiem – Ryszardem Bienertem, założycielem studia graficznego 3group i projektantem. Bienert konsekwentnie rozwija, znane już z wielu jego wcześniejszych publikacji idee zintegrowania reprodukowanych dzieł z typografią, odnosząc się tym samym do tradycji międzywojennej awangardy. Publikacje projektowane przez Bienerta, docenione zarówno w konkursach krajowych, jak i międzynarodowych (ED – Awards 08, wyróżnienie; ED Awards 10, srebrny medal; Fotograficzna Publikacja Roku, I nagroda, 2009) pozostają przykładami nowatorskich rozwiązań graficznych, w których ściśle zespolone zostają właściwości wykorzystywanych materiałów drukarskich z projektem graficznym.

Publikacja, licząca 480 stron, o wymiarach 165 x 225 x 40 mm i opatrzona twardą oprawą stanowi rodzaj obiektu, o statusie niemalże kolekcjonerskim, o czym decyduje nakład (500 egzemplarzy) oraz stempel numeryczny, przyporządkowany  każdemu z egzemplarzy. Ponadto, album pozostaje efektem ścisłej współpracy Dobosza i Bienerta, przedsięwzięciem ukazującym niezwykle świadome podejście do statusu reprodukcji fotograficznej. Niejednolite ujęcia typograficzne, korespondencja z tekstem,  różnorodne formaty reprodukcji i zestawiania niejednorodnych gatunków papieru wzbogacają interpretację reportaży Dobosza. Autorzy uświadamiają czytelnikowi, iż fotoreportaż otwiera się na wieloraki ogląd: w kontekście całego cyklu, poprzez poszczególne zdjęcia, ich fragmenty, obecność lub brak tekstu towarzyszącego obrazom. Co więcej, wskazują na złudną neutralność reprodukcji, kształtowaną przez format, kontekst, wydobycie ziarna i materialności fotografii lub zachowanie jej pozornej transparentności. Album „Andrzej Dobosz” udowadnia, iż w epoce upowszechniania e-booków, wydawnictwa drukowane nadal są pożądane, a współczesne publikacje stać się mogą obiektem kolekcjonerskiego pożądania.

Andrzej Dobosz (ur. 1977) jest niezależnym polskim fotografem, założycielem poznańskiej grupy fotograficznej Streetm. W polu jego zainteresowania znajduje się przede wszystkim reportaż i fotografia społeczna. Prace Dobosza zostały dwukrotnie nagrodzone w konkursie Wielkopolska Press Photo (reportaż „Niewidzialni”, II nagroda, 2009; „Pożegnanie”, I nagroda, 2010). Fotografa interesują między innymi manifestacje społeczne w przestrzeni publicznej, a także inne wydarzenie przyciągające określone grupy społeczne, przy czym obiektyw rzadko zostaje wymierzony w epicentrum wydarzenia. Dobosz bowiem rejestruje sytuacje pozostające nieco na marginesie, jednakże będące symbolicznym komentarzem, ujawniającym kwintesencje rozgrywających się sytuacji. Chęć śledzenia właśnie tego, co często jest pomijane i niezauważane ujawniają również fotografie życia codziennego mieszkańców Polski i Ukrainy, wykonywane na ulicach. W zdjęciach tych, przepełnionych wizualnymi paradoksami, autor ujawnia wielopoziomowość tkanki rzeczywistości, nierzadko uzmysławiając również rozwarstwienie społeczne.

Dane techniczne książki:

Tytuł: Andrzej Dobosz
ISBN 978-83-932725-0-1
Projekt: Ryszard Bienert
Nakład: 500 egzemplarzy, egzemplarze numerowane
480 stron, oprawa twarda
Format: 165 x 225 x 40 mm
Wydanie pierwsze 2011
Język: polski, angielski

Więcej na: www.dobosch.com/album.