• Serwis Fotopolis.pl zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Architektura w obiektywie”. Konkurs przeznaczony jest dla  wszystkich fotografujących. Zdjęcia można zgłaszać do 14 czerwca 2011 roku na stronie www.fotopolis.pl.  Nagrodami w konkursie są:

1 nagroda – Kurs Photoshopa  w Akademii Fotografii

2 wyróżnienia – książki „Szukając zdjęcia – warsztaty fotografii plenerowej” wydawnictwa Galaktyka

Źródło: www.fotopolis.pl/

  • Serwis Fotografia Otworkowa, przy współpracy serwisu internetowego Slow Photography, zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie fotografii otworkowej.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Udział w konkursie jest płatny. Opłata wynosi:
od uczestnika zamieszkałego na terenie Polski – 35 zł;
od uczestnika zamieszkałego w Czechach – 200 koron czeskich;
od uczestnika zamieszkałego na terenie krajów strefy euro – 10 euro;
od uczestnika zamieszkałego w pozostałych krajach – 15 dolarów USA lub 10 euro.
Konkurs nie ma określonej tematyki, można nadsyłać dowolne prace, wykonane techniką otworkową.  Termin zgłaszania  mija 15.06.2011. Prace należy nadsyłać na adres:
Justyna Komar
Poste Restante
UP Bielsko-Biala 1
43-300 Bielsko-Biala
Nagrody i wyróżnienia w Konkursie:
za zajęcie pierwszego miejsca – fotograficzny aparat otworkowy Omfman 612m;
5 wyróżnień – album z fotografiami otworkowymi Ryszarda Karczmarskiego Dotyk światła;
5 wyróżnień dla autorów polskojęzycznych, ufundowanych przez Polskie Wydawnictwo Fotograficzne – książki Witolda Dederko Sztuka fotografowania;
dodatkowo, Jury dokona wyboru prac, które – jako wyróżnione – będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz zamieszczone w katalogu;
wystawa pokonkursowa będzie również prezentowana w ramach festiwalu fotografii otworkowejOFFO 2011
  • Alfa Star Biuro Podróży zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Pokaż nam swoje radosne wakacje”, który organizowany jest na platformie Facebook.  Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zalogowanie się w serwisie facebook.com i polubienie profilu „Alfa Star”. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie konkursowe.
Konkurs trwa od 6.06.2011 roku do 3.07.2011 roku i podzielony jest na 2 etapy:
- Pierwszy etap rozpoczyna się 6.06.2011 i kończy się 19.06.2011.
- Drugi etap rozpoczyna się 25.06.2011  i kończy się 1.07.2011 .
Ogłoszenie wyników nastąpi 3.07.2011.
Organizator w porozumieniu z fundatorami nagród powołuje Komisję Konkursową, która wybiera 100 jej zdaniem najlepszych zdjęć. Kryterium wyboru zdjęcia będzie zgodność z tematem „radosne wakacje” oraz walor estetyczny fotografii.
Na laureatów czeka wiele atrakcyjnych nagród, min. voucher na wycieczkę „dokąd tylko chcesz!”
  • Gmina Skała zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Cztery pory roku na ziemi skalskiej”.
Organizatorem konkursu są: Redakcja Serwisu „Kronikarz – Magazyn Obywatelski”, Redakcja „Miesięcznika Społeczno – Kulturalnego Miasta i Gminy Skała” i Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących amatorów. Każdy może nadesłać do 5 fotografii- technika wykonania prac jest dowolna. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną przez Internet na adres „Kronikarza”: fotokronikarz@gmail.com .w formacie JPG o wymiarach 1200×1600 pikseli, w formie załączników do listu elektronicznego.
Konkurs podzielony jest na cztery etapy:
a)      etap „Zima” – termin nadsyłania prac do 21.03.2011r.,
b)      etap „Wiosna” – termin nadsyłania prac do 21. 06. 2011r.,
c)      etap „Lato” – termin nadsyłania prac do 21. 09. 2011r.,
d)      etap „Jesień” – termin nadsyłania prac do 21. 12. 2011r.
Rozstrzygnięcie kolejnych etapów nastąpi w następujących terminach:
a)      etap „Zima” – 21. 04. 2011r.,
b)      etap „Wiosna” – 21. 07. 2011r.,
c)      etap „Lato” – 21. 10. 2011r.,
d)      etap „Jesień” – 21. 01. 2012r.
Organizatorzy przewidują jedną nagrodę główną  na każdym etapie i Grand Prix dla najlepszego uczestnika 4 etapów. Po zakończeniu czwartego etapu głosami internautów zostanie przyznana nagroda specjalna.
  • Serwis Fotokursy.com.pl  zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Żywot rzeczy martwych, czyli przedmioty codziennego użytku w niecodziennym ujęciu”.
Termin nadsyłania prac mija 23.06.2011. Zdjęcia można zglaszać na stronie: http://konkurs.fotokursy.com.pl/konkurs#show
Nagrodą główną jest Nikon D90 +obiektyw  oraz wiele innych atrakcyjnych nagród.
  • Galeria fotografii Fotoplastykon Antoni Rut  zaprasza do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Przestrzeń Wyobraźni”.
Celem konkursu jest:
-    podnoszenie umiejętności fotografowania,
-    rozpropagowanie fotografii artystycznej wśród fotografujących,
-    inspirowanie aktywności twórczej.
Konkurs fotograficzny ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy fotografujący.Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość prac na dowolny temat. Opłata za każdą pracę wynosi 10,- zł. Prace należy przesyłać na adres: fotoplastykon@fotoplastykon.com.pl Prace można przekazywać również na płytach CD na adres siedziby Galerii Fotoplastykon.
Konkurs jest organizowany w 10 sesjach, pozostała jeszcze jedna, która kończy się:  27 czerwca 2011
Główną nagrodą w konkursie jest  zorganizowanie autorowi (laureatowi I nagrody) wystawy indywidualnej w  galerii WBPiCAK w Poznaniu. Zdobywcy I, II i III Nagrody otrzymają Medale Fotoklubu RP „Za fotograficzną twórczość” oraz nagrody finansowe lub rzeczowe. Zostaną przyznane Wyróżnienia Dyplomy Fotoklubu RP i ZAP  a wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do projekcji Dyplomy uczestnictwa. Pula nagród w konkursie  wynosi 3000 zł. O podziale tej kwoty decyduje Jury.
Otwarcie wystawy indywidualnej laureata I nagrody, połączone z  projekcją multimedialną pozostałych zakwalifikowanych prac oraz wręczenie Nagród, Medali Fotoklubu RP i Wyróżnień odbędzie się we wrześniu 2011 r.
  • National-Geographic.pl zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu fotograficznego „Moje najlepsze zdjęcie”.
Aby wziąć udział w konkursie należy być zarejestrowanym użytkownikiem serwisu . Użytkownik może zgłosić od 1 do 10 zdjęć swojego autorstwa. Jednak do puli laureatów może zostać zakwalifikowane tylko jedno zdjęcie Uczestnika. preselekcję nadesłanych prac Redakcja powierzy 300 najbardziej aktywnym użytkownikom National-Geographic.pl. Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca br. Ostateczny wybór 8 zdjęć-laureatów będzie należał do Redakcji. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 lipca br.
Osoby, których zdjęcia zdobędą trzy pierwsze miejsca otrzymają po jednej nagrodzie głównej w postaci aparatu SAMSUNG WB700. Ponadto zostanie wyróznionych pięć zdjęć, których właściciele otrzymają od firmy Samsung po jednej cyfrowej ramce SPF-72H.