David Seymour (David Szymin) urodził się  20 listopada 1911 roku w Warszawie – amerykański fotoreporter.
W latach 1929-1933 studiował w Lipsku następnie w Paryżu na Sorbonie.  W Paryżu zaprzyjaźnił się z Henri Cartier-Bressonem i Robertem Capą. Od 1934 pracował dla wydawnictwa Regards, pod pseudonimem „Chim”. W 1936 roku wyjechał do Hiszpanii gdzie dokumentował wojnę domową. Jego zdjęcia z nalotów w Barcelonie przyniosły mu międzynarodową sławę.
Po  jej zakończeniu  udał się do Meksyku. W momencie wybuchu II wojny światowej przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie przyjął imię David Seymour. W latach 1942 – 1945  służył w US Army, zdobywając medal za pracę w wywiadzie. Po zakończeniu wojny pracował dla UNESCO, wyniku czego podróżował po takich krajach jak: Polska, Węgry, Włochy Czechosłowacja, Niemcy, Grecja gdzie dokumentował wpływ wojny na życie i psychikę dzieci w Europie.
Seymour fotografował żołnierzy, znane osobistości ale w szczególności interesował się wojennymi losami ludności cywilnej a zwłaszcza dzieci. Był niezwykle wrażliwy na krzywdę ludzką a w szczególności jeśli dotykała ona najmłodszych, bardzo kochał dzieci. Był żywo zainteresowany wydarzeniami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi, które kształtowały życie ludzi oraz ich wzajemne relacje.
W 1947 założył razem z Henri Cartier-Bressonem, Robertem Capą i Georgem Rodgerem międzynarodową agencję fotograficzną Magnum. . Zginął w 1956 roku od serii z karabinu maszynowego  podczas relacjonowania konfliktu  izraelsko-egipski o kanał sueski.
Zdjęcia pochodzą z:
http://www.davidseymour.com/
http://www.utata.org/
http://www.toptenz.net/