Technika HDR (ang. High Dynamic Range) to technika, która umożliwia  uzyskiwanie zdjęć o dużej rozpiętości jasności i kolorów . Powstałe tą techniką fotografie mają taką jakość jak obraz widziany przez ludzkie oko, co jest niemożliwe do uzyskania podczas robienia standardowych cyfrowych zdjęć, które przechowują tylko te informacje, które był w stanie zapisać aparat fotograficzny. Zdjęcia robione techniką HDR, charakteryzują się szerokim zakresem dynamiki czyli stosunkiem największej do najmniejszej jasności w obrazie, tzn. najjaśniejszego do najciemniejszego punktu. Standardową fotografię cyfrową nazywa się fotografią LDR ( Low Dynamic Range) – o niskim zakresie dynamiki.
Jak uzyskać takie zdjęcia?
Używając techniki HDR robimy najczęściej trzy fotografie o różnych nastawieniach ekspozycji: właściwie naświetloną, prześwietloną oraz nie doświetloną ( należy użyć statywu aby zdjęcia były identyczne oraz nie poruszone). Powstałe zdjęcia nakładamy na siebie. Z uzyskanych zdjęć program wybiera jasne lub ciemne obszary wydobywając z nich to co najlepsze i tworząc w ten sposób jedno znakomite, niezwykle realistyczne zdjęcie. Do najbardziej popularnych programów tworzenia zdjęć w technice HDR należą: EasyHDR oraz Photomatix. Można użyć również programów Adobe Photoshop czy też Corel Paint Shop Pro X.

Poniżej kilka przykładów zdjęć wykonanych w tej technice. (zdjęcia pochodzą z Flickr HDR Group)

Technika HDR (ang. High Dynamic Range) to technika, która umożliwia uzyskiwanie zdjęć o dużej rozpiętości jasności i kolorów . Powstałe tą techniką fotografie mają taką jakość jak obraz widziany przez ludzkie oko, co jest niemożliwe do uzyskania podczas robienia standardowych cyfrowych zdjęć, które przechowują tylko te informacje, które był w stanie zapisać aparat fotograficzny. Zdjęcia robione techniką HDR, charakteryzują się szerokim zakresem dynamiki czyli stosunkiem największej do najmniejszej jasności w obrazie, tzn. najjaśniejszego do najciemniejszego punktu. Standardową fotografię cyfrową nazywa się fotografią LDR ( Low Dynamic Range) – o niskim zakresie dynamiki.

Jak uzyskać takie zdjęcia?

Używając techniki HDR robimy najczęściej trzy fotografie o różnych nastawieniach ekspozycji: właściwie naświetloną, prześwietloną oraz nie doświetloną ( należy użyć statywu aby zdjęcia były identyczne oraz nie poruszone). Powstałe zdjęcia nakładamy na siebie. Z uzyskanych zdjęć program wybiera jasne lub ciemne obszary wydobywając z nich to co najlepsze i tworząc w ten sposób jedno znakomite, niezwykle realistyczne zdjęcie. Do najbardziej popularnych programów tworzenia zdjęć w technice HDR należą: EasyHDR oraz Photomatix. Można użyć również programów Adobe Photoshop czy też Corel Paint Shop Pro X.