Andrzej Jerzy Lech Cytaty z jednej rzeczywistości. Fotografie z lat 1979-2010

kurator Krzysztof Jurecki
Termin: 1.07-24.07

Andrzej Jerzy Lech – wybitny polski artysta fotograf urodzony w 1955 roku we Wrocławiu, od 1989 mieszka i tworzy w Jersey City, New Jersey w USA.  W trakcie pracy jako starszy fotograf w Muzeum Śląska Opolskiego, podjął w latach 1981-84 studia w Państwowym Konserwatorium Sztuk Pięknych w Ostrawie. Początek lat 80. był dla artysty okresem zapoznawania się z czeską i słowacką kulturą fotograficzną oraz historią fotografii amerykańskiej, co miało istotny wpływ na wykrystalizowanie się jego stylu. Fotografie Lecha są głównie monochromatyczne i często wykonane za pomocą starej techniki otworkowej. Przedstawienia miejsc i elementów miasta przepełnia pustka i melancholia. Tajemnica zaczarowana w jego pracach daje odbiorcom ogromną przyjemność patrzenia.  „Wierzę, że każdy, kto patrzy na zdjęcia Andrzeja Jerzego Lecha, jest natychmiast porażony pięknem tych pełnych duchów fotografii, ich poziomem artystycznym i mistrzostwem wykonania, ich geniuszem. Piękno, artyzm i kunszt przyciągają wzrok i każą nam wracać do tych fotografii niespełnioną tęsknotą.” – pisze w katalogu do wystawy John Wood i dodaje: „Widzenie Lecha, jego szczególna zdolność przywoływania wspomnień, pozwala mu zmienić każde miejsce, gdziekolwiek jest – w Polsce, Kanadzie, Niemczech czy Ameryce – w obraz Ojczyzny, podobnie, jak Miłosz czynił to w swojej twórczości.” Jego prace znajdują się w stałych zbiorach najważniejszych polskich muzeów oraz kolekcjach amerykańskich. Artysta tworzy fotografie w cyklach, które zostaną bogato zaprezentowane w toruńskiej Wozowni.

Andrzej Różycki Bycie w sacrum

kurator Krzysztof Jurecki
Termin: 29.07-21.08

Początki działalności artystycznej Andrzeja Różyckiego związane są z Toruniem, na tutejszym Wydziale Sztuk Pięknych UMK studiował w latach 60. konserwację zabytków i muzealnictwo, tutaj współtworzył grupę fotograficzną ZERO 61. Od 1969 roku, wraz z rozpoczęciem studiów na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, jego twórczość jest nierozerwalnie związana z tym miastem.  W 1970 roku wraz z Wojciechem Bruszewskim i Jozefem Robakowskim zainicjował działalność Warsztatu Formy Filmowej, w latach 80. współpracował z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi, zrealizował kilkadziesiąt filmów dokumentalnych o sztuce, wielokrotnie nagradzanych na międzynarodowych i polskich festiwalach.

W 1979 roku wpłynął na powstanie formacji Łódź Kaliska, która obwołała go swoim patronem. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików od 1966 (od 2002 członek honorowy). Nagrodzony medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2009) za osiągnięcia twórcze.

W latach 80. jego twórczość ewoluowała coraz głębiej w stronę sacrum, poruszała wątki antropologiczne, odwoływała się do sztuki i duchowości ludowej. Dążę do tego, by moja sztuka mogła uzyskać głębię, nawiązać dyskurs z czasem – mówi sam autor, który widzi swoje miejsce w sztuce pomiędzy awangardą a sferą duchowości. Jego twórczość można określić mianem „poetyki form” – pisze we wstępie do katalogu prof. Janusz Zagrodzki – najbardziej skondensowaną w formie poezją. Dzieło, którego istotę w równym stopniu stanowi temat, jak i forma, pojmowana jako proces duchowy, odciskający się w tworzywie, dalej rozszerza sferę znaczeń. (…) Przyjęcie przez twórcę postawy badacza podstawowych naturalnych praw sprawia, że jego działania nabierają szerszego wymiaru, sięgającego najgłębszych poziomów istnienia.


Wystawy:
Galeria Sztuki WOZOWNIA
87-100 Toruń ul. Rabiańska 20