Infografika przedstawiająca historię fotografii. Od czasów starożytnych po XXIw.