Zwielokrotnienie – to temat trzeciego albumu/konkursu zaproponowanego przez serwis holga.pl.  Serwis Holga.pl ponownie zaprasza wszystkich fotografujących aparatami takimi jak: holga, diana, supersampler, spinner, zenit, łomo, lubitel, druh, ami… do wspólnego tworzenia albumu fotograficznego, który jest jednocześnie swojego rodzaju konkursem.

Każdy nasz album stanowi zbiorową, wielogłosową opowieść, której narratorami są autorzy nadesłanych fotografii. W którym zdjęcia nie toną, lecz wzmacniają nawzajem, uzupełniają. W ten sposób subiektywne zapisy spotkania ze światem (lub jego wycinkami) utworzą jego obraz.

Poza narzędziem i tematem nie ma żadnych ograniczeń. Z nadesłanych zdjęć powstanie album fotograficzny, który ukaże się w wersji cyfrowej (Issuu) a docelowo, co jest zamierzeniem serwisu, zostanie wydany w wersji papierowej.

Wszystkie albumy tworzone w ramach tej inicjatywy są niezależnymi i niekomercyjnymi wydawnictwami. Poza tworzeniem albumów przyświeca nam też idea propagowania fotografii w każdej jej postaci oraz promowania osób fotografujących.

Zainteresowani udziałem w najnowszym albumie powinni przesyłać zdjęcia do 17.03.2013 roku na adres holga.pl@gmail.com.
Autor zdjęcia, które zostanie wybrane na okładkę albumu zostanie nagrodzony aparatem Holga 120 GCFN.

Z pierwszym albumem Patrzenie nigdy nie jest niewinne… w wersji elektronicznej oglądać można się zapoznać stronie: http://holga.pl/blog/?p=770
lub bezpośrednio: http://issuu.com/holga.pl/docs/patrzenie_nigdy/1

Z drugim albumem 5 minut stąd w wersji elektronicznej oglądać można się zapoznać stronie: http://holga.pl/blog/?p=1277
lub bezpośrednio: http://issuu.com/holga.pl/docs/5ms/1

Szczegółowe informacje na temat idei i albumów stronie:  www.holga.pl

Facebook:
http://www.facebook.com/holgaPL