Na stronie serwisu Nikon opublikowano instrukcję dla tych, którzy potrzebują przywrócić ustawienia fabryczne w lustrzance.

Resetowanie dwoma przyciskami
Szybkie przywrócenie wartości domyślnych wielu ustawień fotografowania jest możliwe poprzez równoczesne naciśnięcie dwóch przycisków i przytrzymanie ich przez dwie sekundy (dla odróżnienia te dwa przyciski są oznaczone zieloną kropką). Przyciski używane do resetowania są różne w poszczególnych modelach.

Obraz Obraz
D7000 tył aparatu – umiejscowienie drugiego przycisku resetowania D7000 Panel główny – umiejscowienie pierwszego przycisku resetowania

Poniższa tabela pokazuje różne umiejscowienie obu przycisków resetowania w zależności od modelu.

Aparat Przycisk 1 Przycisk 2
D40 & D40X Przycisk parametrów zdjęcia Przycisk powiększania w trybie odtwarzania/ustawień
D50 Przycisk trybu fotografowania Przycisk samowyzwalacza
D70 & D70s Przycisk braketingu Przycisk trybu pomiaru światła
D90 & D80 Przycisk kompensacji ekspozycji +/- Przycisk trybu AF
D100 Przycisk trybu lampy błyskowej Przycisk braketingu
D700, D200, D300, D300S & D7000 Przycisk jakości/rozmiaru zdjęcia (QUAL) Przycisk kompensacji ekspozycji +/-
D5000 Przycisk Informacje Przycisk edycji informacji
Seria D1 Przycisk FUNC (funkcja) Przycisk miniatur
D60 Przycisk powiększenia w trybie odtwarzania Przycisk Aktywna funkcja D-Lighting
Seria D2 & D3 Przycisk ISO Przycisk balansu bieli

Więcej informacji o tym , które ustawienia są przywracane do wartości fabrycznych po wykonaniu resetowania dwoma przyciskami, można znaleźć w instrukcji obsługi. Ustawień użytkownika nie można zresetować metodą resetowania dwoma przyciskami.
Aby wykonać pełne resetowanie menu ustawień użytkownika, wybierz w tym menu opcję Reset (Resetowanie) (użytkownicy aparatów serii D7000, D200, D300, D300S, D700, D2 i D3 mogą również wykonać resetowanie w menu fotografowania w celu przywrócenia ustawień domyślnych wszystkich funkcji).

Resetowanie modelu D3100
Model D3100 nie posiada opcji resetowania dwoma przyciskami.  Dla wykonania resetowania konieczne jest ręczne wybranie opcji resetowania w menu fotografowania i w menu ustawień.  Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk Menu, wybrać menu fotografowania i przewinąć dostępne opcje aż do wybrania opcji Resetowanie opcji fotografowania, nacisnąć ok, wybrać Tak i ponownie nacisnąć ok.  Należy to powtórzyć dla menu ustawień.

Pełne resetowanie
W modelach D3000, D100, D40, D40X, D50, D60, D70 i D80 można przywrócić wartości fabryczne ustawień, naciskając przycisk pokazany na poniższej ilustracji. Wówczas ustawienia aparatu będą takie, jak w chwili wyjęcia z opakowania. Należy zwrócić uwagę, że spowoduje to zresetowanie ustawionej daty oraz godziny i będzie wymagać ich ponownego ustawienia. Zostaną usunięte także wszystkie krzywe niestandardowe załadowane do aparatu. Pełne resetowanie należy wykonywać tylko na wyraźne polecenie pracowników działu wsparcia technicznego firmy Nikon.

D3000, D80, D40
D40X, D60
D70
D100 D50
Źródło: Nikon
Treść pochodzi ze strony:  https://nikoneurope-pl.custhelp.com/

Zapisz się do newslettera wypełniając pola poniżej.

Zostanie wysłany do Ciebie e-mail potwierdzający: przeczytaj instrukcje w nim zawarte, aby potwierdzić subskrypcję.