Policealna Szkoła Fotograficzna  Fotoedukacja  z Katowic zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „DYNAMICZNIE”.

Celem konkursu jest pokazanie różnych aspektów fotografii dynamicznej zarówno w zdjęciach reportażowych, portretowych jak i w szeroko rozumianej fotografii kreacyjnej.  Konkurs nawiązuje do fotografii ruchu. Prace można nadsyłać do 6 października 2011 roku.

Już Heraklit swoim „panta rhei”, wskazał na otaczającą i inspirującą dynamikę otaczającego nas świata. Wielokrotnie na ruch spoglądały kamery fotograficzne wielu fotografów. Często po to by zobaczyć, odkryć prawdziwą istotę zjawiska, rzeczy, ale często też by coś wyrazić, zamanifestować i podkreślić. Jak dziś rozumiecie, widzicie i pokazujecie dynamikę i ruch na swoich fotografiach. Czy „dynamika” obrazu zależy od możliwości techniczne naszych aparatów, czy jest wynikiem określonej kompozycji i pomysłu?

Regulamin konkursu:
1.Technika wykonach prac jest   dowolna.
2.Prace należy przesyłać na adres konkurs@fotoedukacja.edu.pl
3.Ilość fotografii w zestawie od 6 do 12.
4.Rozmiar nadesłanych fotografii 800×600 pikseli
5.Zestawy muszą zostać podpisane imieniem i nazwiskiem autora.
6.Fotografie w zestawach muszą zostać ponumerowane.
7.Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, którzy ukończyli 18 rok życia(osoby pełnoletnie) .
8.Udział w konkursie jest bezpłatny.
9.E-mail powinien zawierać opis z następującymi danymi:
imię i nazwisko
Adres zamieszania
telefon kontaktowy
e-mail autora

Oświadczenie o treści: Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych zdjęć i zgadzam się na publikację  na stronach internetowych szkoły Fotoedukacja oraz materiałów związanych z konkursem.

10.Zgłaszając prace uczestnik oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i   jest uprawniony do wykorzystania tych wizerunków, ich opublikowania i publicznej prezentacji, a ich publikacja nie będzie zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich innych osób.

11.Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.

12.Nadesłane prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły Fotoedukacja.

Nagrodami w konkursie są:

1 miejsce –  statyw fotograficzny Manfrotto 190XPROB,głowica 804RC2 ,pokrowiec oraz kurs fotografii Fotoedukacja (realizowany w Katowicach)

2 miejsce – plecak fotograficzny Kata D-3n1-33oraz kurs fotografii Fotoedukacja (realizowany w Katowicach)

3 miejsce – album „AND UNCERTAIN GRACE” – Sebastiao Salgado oraz album „MAGNUM STORIES”

4 wyróżnienie- album „Vitkovice” Jindrich Streit

Więcej  na: www.fotoedukacja.edu.pl