Zapraszamy Was do udziału w konkursie fotograficznym, organizowanym przez fotograficzno.pl oraz autorów albumu „Skarby Ekwadoru i Galápagos” – Sylwestra Zacheja i Krzysztofa Łabanowskiego.

Zrób zdjęcie o dowolnej tematyce, w której dominować będą kolory flagi Ekwadoru. Prześlij je do nas, a my z pośród zgłoszonych prac wylosujemy zwycięzcę, który otrzyma nagrodę: piękny album „Skarby Ekwadoru i Galápagos”.
Zdjęcia prosimy nadsyłać do 30 sierpnia 2011roku.

Regulamin
1. Konkurs ma charakter bezpłatny, otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących, którzy osiągneli pełnoletność.
2. Każdy uczestnik konkursu może wysłać tylko jedno zdjęcie.
3. Konkursowe prace muszą być  zapisane w formacie jpg.  Maksymalna waga takiego zdjęcia nie powinna przekroczyć 2 MB.
4. E-maile ze zdjęciem konkursowym powinny zawierać:
- w tytule wiadomości: „konkurs Ekwador”
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- telefon kontaktowy
5. Konkursowe prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fotograficzno.pl
6. Nagrodą jest album „Skarby Ekwadoru i Galápagos” autorstwa  Sylwestra Zacheja i Krzysztofa Łabanowskiego.
7. Nadesłane do nas prace będą wykorzystane tylko do celów konkursu.
8. Zwycięzca pozostanie poinformowany drogą  e-mailową, wyniki wraz z wygranym zdjęciem  zostaną również umieszczone na stronie fotograficzno.pl
9. Wybrany zostanie jeden zwycięzca.  Podjęta decyzja  przyznania nagrody przez jury jest ostateczna.
10. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęcia .
11. Autor zdjęć ilustracyjnych zobowiązany jest do przestrzegania zasad: Model Released oraz Property Released.
12. Serwis fotograficzno.pl zastrzega sobie, w związku z konkursem, prawo publikowania na stronie zdjęć zgłoszonych do konkursu.
13. Uczestnik Konkursu  wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu oraz celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych osobowych jest fotograficzno.pl. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn.zm)
14. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada zgodę osób widniejących na przesłanych zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu na stronie internetowej:  www. fotograficzno.pl
15. Organizator ani Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników konkursu postanowień niniejszego Regulaminu
16. Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
17. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu poprzez stronę www.fotograficzno.pl , uczestnik potwierdza, iż zapoznał się oraz akceptuje niniejszy Regulamin  oraz warunki uczestnictwa w Konkursie.
18. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od momentu zakończenia przyjmowania zgłoszeń zdjęć konkursowych.

Zapisz się do newslettera wypełniając pola poniżej.

Zostanie wysłany do Ciebie e-mail potwierdzający: przeczytaj instrukcje w nim zawarte, aby potwierdzić subskrypcję.