Gdańsk Press Photo 2011

Nadbałtyckie Centrum Kultury i Kosycarz Foto Press zapraszają do wzięcia udziału w jubileuszowej, XV edycji Pomorskiego Konkursu Fotografii Prasowej im. Zbigniewa Kosycarza „Gdańsk Press Photo” 2011.
Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 roku, publikowane lub niepublikowane, w następujących kategoriach:
•    wydarzenie
•    sport
•    ludzie
•    kultura
•    fotografia spoza regionu
•    życie i świat wokół nas

Na konkurs mogą być zgłaszane pojedyncze fotografie i/lub fotoreportaże. Maksymalna ilość zdjęć nadesłana przez jedną osobę to 40 sztuk.
Zdjęcia w postaci plików cyfrowych można nadsyłać lub dostarczać osobiście  do 31 maja pod adres:  Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest praca lub zamieszkanie na terenie województw:  pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystego wernisażu wystawy pokonkursowej.

Źródło oraz więcej informacji:
http://www.nck.org.pl/pl/wydarzenie/1419/gdansk-press-photo-2011-konkurs

Biennale fotografii


Ostrowskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w Biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu – Remis 2011. Udział w konkursie jest  płatny:
- Uczestnicy z Polski – 40, 00 PLN na konto organizatora 05 1540 1173 2001 4002 0989 0001 z dopiskiem „Remis”
- Uczestnicy z zagranicy – 40 Euro na konto 05 1540 1173 2001 4002 0989 0001 z dopiskiem „Remis”
Termin zgłaszania prac mija 31 maja 2011 roku pod adres:
Ostrowskie Centrum Kultury
ul. Wolności 2
63 – 400 Ostrów Wielkopolski

W Biennale mogą uczestniczyć wszyscy fotografujący, którzy zgłoszą prace w wybranej przez siebie kategorii:

I – techniki fotograficzne „szlachetne”
II – cyfrowe przetworzenie obrazu fotograficznego.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac konkursowych w każdej z kategorii. Można skladać fotografie pojedyncze oraz zestawy zdjęć składające się maksymalnie z 5 fotografii . Prace powinny mieć format:
I kategoria od 18 x 24 cm do 100 x 70 cm;
II kategoria od 20×30 cm w postaci wydruku na papierze.
Materiałem wyjściowym w kategorii II (drugiej) jest fotografia tradycyjna lub fotografia wykonana metodą cyfrową.
Każdą pracę należy na odwrotnej stronie  podpisać podając następujące dane:  tytuł, godło,  technikę pracy oraz schemat układu zdjęć (w przypadku zgłaszania zestawu).
Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie znaczonej godłem, wypełnioną kartę zgłoszeniową, dowód wpłaty na konto  oraz prace zapisane na płycie CD w formacie TIFF i rozdzielczości 300 dpi lub reprodukcje tych prac.

Źródło oraz więcej informacji:
http://www.centrum-ostrow.pl/konkursy/remis-2011-biennale-fotografii-w-technikach-fotograficznych-i-cyfrowym-przetwarzaniu-obrazu

FotoAlbum 2011


Miesięcznik FOTO zaprasza do tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Fotoalbum”.

Konkurs składa się z dziesięciu edycji;
1. Wiosenne krajobrazy : 5 marca–4 kwietnia 2011
2. Służby mundurowe – bez zakazu : 1–30 kwietnia 2011
3. Kim byłam/em, jestem, będę – tryptyk: 1–31 maja 2011
4. Ciało:  1–30 czerwca 2011
5. Co mi w duszy gra: 1–31 lipca 2011
6. Kobieta: 1–30 sierpnia 2011
7. Mężczyzna: 1–30 września 2011
8. Piękno tkwi w szczegółach; architektura – detal: 1–31 października 2011
9. Z góry na dół – panorama: 1–30 listopada 2011
10. Fotografia komórkowa: 1–31 grudnia 2011

W każdej z edycji powołane jury wybierze trzech laureatów, a jednego wybiorą w głosowaniu uczestnicy konkursu. Głosowanie Uczestników dostępne będzie według harmonogramu poszczególnych edycji do godz. 24.00 w dniu kończącym edycję. Na zakończenie przewidziano Grand Prix w postaci lustrzanki.
Zgłoszenia prac konkursowych możliwe są tylko w formie elektronicznej przez dodanie maksymalnie 3 prac (rozdzielczość 900 x 600 pikseli) na stronę:  www.foto-konkursy.pl.

Źródło oraz więcej informacji:
http://foto-konkursy.pl/

http://abramowski.edu.pl

Budynki i budowle


Magazyn Digital Foto Video wraz z firmą Kingston zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Budynki i budowle”. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej http://www.dfv.pl/konkurs
Prace można zgłaszać  do 31 maja 2011 r. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce  na łamach lipcowego wydania DIGITAL FOTO VIDEO (7/2011) oraz na stronie: http://www.dfv.pl/konkurs. Odbiór nagrody możliwy będzie wyłącznie po przysłaniu do redakcji oryginalnego kuponu konkursowego, wyciętego z majowego (5/2011) wydania czasopisma. Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie pod adresem: http://www.dfv.pl/regulaminy.

Źródło oraz więcej informacji:
http://dfv.pl/home.html

Konkurs „Fotografii Młodych 2011” edycja III


Konkurs Fotografii Młodych  przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących do 30 roku życia włącznie. Nagrodą w konkursie jest profesjonalna indywidualna wystawa dla 6 najlepszych osób wyłonionych w drodze konkursu podczas III Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Młodych w Jarosławiu w dniach 5-13 sierpnia 2011 r.  Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2011. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 czerwca 2011.
Wymogiem uczestnictwa w konkursie jest wniesienia opłaty za udział, która wynosi 30 zł lub 10 euro, niezależnie od ilości przesłanych zgłoszeń.
Każdy uczestnik może przesłać od 1do 3 propozycje wystaw.
Cykl powinien składać się z co najmniej 8 i maksymalnie 25 zdjęć.
Zgłoszenia należy dokonywać przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.mffm.pl/ lub przesłać na adres konkurs@mffm.pl wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępną na stronie organizatora wraz z dołączonymi propozycjami wystaw i potwierdzeniem dokonania wpłaty. (preferowane jest korzystanie z formularza)

Źródło oraz więcej informacji:
http://mffm.pl/konkurs/

http://www.kursnakurs.pl/