M O Ż E  M O R Z E ?

M A R I U S Z  J A N I S Z E W S K I

K A C P E R  K O W A L S K I

R A F A Ł  M I L A C H

A G A T A  P I E T R O Ń

B E A T  P R E S S E R

Ł U K A S Z  S O K Ó Ł

może morze? to wielowymiarowe spojrzenie na jeden z klasycznych tematów fotografii i kultury w ogóle. Wielka woda fascynuje, często stając się okazją do niezwykłych obserwacji. Dzieje się tak ze względu na skalę – człowiek na tle błękitu wydaje się być zbyt kruchym, by przetrwać i coś znaczyć. Dłuższe spojrzenie na ten niesłabnący związek ujawnia jednak, jak wiele z niego czerpiemy i jak ta nasza słabość może przerodzić się w bohaterstwo. Morze, linia brzegowa są sceną dla niecodziennych obserwacji, zdarzeń, które mają miejsce gdzieś na uboczu naszej codzienności.

Wystawa prezentuje kilka wybranych projektów, powstałych współcześnie, autorstwa takich artystów jak: Rafał Milach, Agata Pietroń, Łukasz Sokół, Beat Presser, Mariusz Janiszewski i Kacper Kowalski. Każde z nich czyni z wielkiej wody pretekst, by pokazać fragment trudno obserwowalnej rzeczywistości. Dla Beata Pressera i Mariusza Janiszewskiego to okazja do spotkania z egzotyką, ale również pokazania fizycznego wymiaru zmagań z żywiołem w codziennej pracy. Dzięki Agacie Pietroń możemy być świadkami spełnianego marzenia grupy niewidomych, żeglujących po otwartym morzu. Łukasz Sokół swobodnie, w stylu street photo portretuje pojedyncze sytuacje, chwilowe spotkania. Znane z cyklu Czarne morze betonu prace Rafała Milacha, mówią z kolei wiele o przemianach zachodzących w krajobrazie współczesnej Ukrainy. Ostatni, Kacper Kowalski wzbija się wysoko nad plaże, tworząc ze śladów ludzkiej obecności nie dostrzegane wcześniej, abstrakcyjne obrazy.

Każdy z projektów posługuje się odmiennymi środkami wyrazu. Każdy pokazuje morze z innej perspektywy i w innym kontekście. Mieszany jest tu dystans z bliskością, spontaniczność i energia klasycznego reportażu z wypracowaną formą dojrzałego dokumentu.

Wystawa składa się z 30 czarno-białych i kolorowych fotografii formatu od 35×50 do 100×150 cm.

Partnerzy wystawy: Artinfo.pl, Digital Camera Polska, Finelife.pl, Fotopolis.pl, Fotografiakolekcjonerska.pl,  Zwierciadło, 6x7Art.

Fotografie do pobrania do publikacji w druku i Internecie: http://storage.millroy.pl/prasa/morze.zip

Więcej informacji na:

www.facebook.pl/LeicaCameraPoland

www.leica-camera.pl

może morze?

Wystawa fotografii w Leica Gallery Warszawa

Termin:5 czerwca – 12 lipca, 2012

Wernisaż: 5 czerwca (wtorek), godz. 19.00.