Ukazał się nowy magazyn fotograficzny FramesFactory. Magazyn będzie się ukazywał w formie kwartalnika i będzie dostępny do bezpłatnego pobrania ze strony www.framesfactory.pl
Fotografię traktujemy tam jako podróż w przestrzeń świata i ludzi. Obecny w niej czas pozwala odkrywać na nowo konteksty zdarzeń i myśli.Fotografia to także wyprawa w głąb siebie, korespondencja z niespełnieniem i wiara w obraz który wyzwoli, zaspokoi, sięgnie ideału./Józef Wolny/

W pierwszym numerze:

Józef Wolny – Haiti
Arkadiusz Bała – Historia jednego zdjęcia
Janusz Różański – 3xJazz
Przemek Ledwoch – Katopolis
Sonia Bała – Z aparatem na szlaku
Katarzyna Łata-Wrona – Ciało
Michał Szalast – Maasai Incorporated
Katarzyna Wolny – Krzesło postindustrialne
Tomasz Jodłowski – Pan Władysław
Józef Wolny – Lustrzance już dziękujemy
Arkadiusz Bała – O pokusach, rozpuście i siedmiu klatkach na sekundę

Źródło: Informacja prasowa