Zapraszamy na wernisaż wystawy zdjęć z marcowego FotoSpaceru WSF. Zorganizowaliśmy to wydarzenie wraz z Żydowskim Muzeum Galicja w 70. rocznicę powstania żydowskiego getta w Krakowie. W czerwcu w Muzeum (ul. Dajwór 18) będzie można zobaczyć najlepsze zdjęcia wykonane przez uczestników FotoSpaceru. Bądźcie z nami na otwarciu wystawy 6 czerwca!
Obiektyw na pamięć - wystawa w Muzeum Galicja
Fot.: Agnieszka Samolej

Obiektyw na pamięć

W nocy z 4 na 5 marca 2011 z inicjatywy Żydowskiego Muzeum Galicja na drzwiach wielu krakowskich kamienic zawisły przypominające klepsydry informacje o rodzinach żydowskich wysiedlonych z tych domów. Wysiedlenie to, zarządzone przez nazistów, miało miejsce w marcu 1941 roku. Ludność żydowska Krakowa została wówczas zmuszona do opuszczenia swoich domów i przeniesienia się na teren „żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej” – getta zlokalizowanego w Podgórzu. Po 21 marca 1941 roku żaden Żyd nie miał prawa przebywać poza terenem dzielnicy zamkniętej. Otoczone murem getto istniało przez dwa lata, do marca 1943 roku. Dla większości uwięzionych tam Żydów było przystankiem w drodze do komór gazowych Bełżca, Auschwitz-Birkenau lub innych obozów. Spośród około 65 tysięcy przedwojennych żydowskich mieszkańców Krakowa, Holokaust przeżyło zaledwie około 10%. Celem przedsięwzięcia było przypomnienie o tym tragicznym wydarzeniu oraz skłonienie krakowian do refleksji i zadumy nad losami osób, które mogły być ich sąsiadami, a które zginęły w getcie lub obozach zagłady. W akcji wieczornego wywieszania „klepsydr” wzięli udział wolontariusze oraz studenci Katedry Judaistyki UJ.

Obiektyw na pamięć - wystawa w Muzeum Galicja
Fot. Anna Ostrowska

Aby udokumentować całe wydarzenie Żydowskie Muzeum Galicja wraz z Warsztatami Sztuki Fotografii 5 marca 2011, zorganizowało FotoSpacer. Ponad 50 osób spacerowało z aparatami ułożoną przez nas trasą, dokumentując stan ogłoszeń, ich ilość, a przy okazji poznając żydowską historię miasta.

Wystawa prezentuje najciekawsze fotografie wykonane 5 marca 2011 roku. Jest ona zapisem przeprowadzonej akcji oraz próbą uchwycenia reakcji mieszkańców na taką formę upamiętniania przeszłości. Jest również zbiorem różnych spojrzeń na to, co pozostało dziś z żydowskiego dziedzictwa Krakowa.

Obiektyw na pamięć - wystawa w Muzeum Galicja
Fot.: Ewa Podłoch

Źródło: http://blog.sztukafotografii.org