Pisząc już o trójpodziale, czy liniach prowadzących, wspomniałem, że tworzą one na zdjęciu iluzję trójwymiarowości, głębi. Nie są to jednak jedyne zabiegi kompozycyjne pozwalające uzyskać takie wrażenie. Jednym z ważniejszych jest głębia ostrości. Z definicji głębia ostrości, to obszar, który po sfotografowaniu z danymi ustawieniami, będzie odwzorowany ostro na zdjęciu. Głębia ostrości może obejmować w praktyce wszystkie obiekty na zdjęciu (mówi się wtedy, że głębia ostrości jest duża)  lub dosłownie kilka centymetrów (gdzie np. tylko oko modela jest ostre, to mała głębia).

duża głębia ostrości

mała głębia ostrości

Zasięg minimalnej głębi ostrości zależy w głównej mierze od ogniskowej obiektywu i jego otworu względnego. Otóż im dłuższa ogniskowa przy tym samym otworze względnym, tym głębia staje się coraz płytsza. A z kolei, gdy porównujemy dwa obiektywy o tej samej ogniskowej, to mniejszą głębię będzie miał ten, który ma większy otwór względny. Warto wiedzieć również, że te elementy na zdjęciu, które są odwzorowane nieostro, tworzą tzw. bokeh.

Obiektywy szerokokątne mają z reguły większą głębię ostrości

natomiast teleobiektywy – małą

Zatem jak stworzyć efekt trójwymiarowości za pomocą głębi ostrości? To proste, otóż  umiejętnie stosując płytką głębię, jesteśmy w stanie w prosty sposób dodać naszemu zdjęciu przestrzenności. Biorąc pod uwagę to, że oko ludzkie widzi selektywnie (tylko mały fragment jest w danym momencie ostry), zdjęcia takie stają się przyjemniejsze dla odbioru. Kolejną zaletą małej głębi, jest także możliwość wyeliminowania zbędnych rzeczy w kadrze, np. niejednorodnego, brzydkiego tła. W takim wypadku, nawet poobijana ściana za modelem, jeśli będzie poza płaszczyzną ostrości, nabierze uroku i nie będzie przeszkadzała. Jednak metoda ta nie sprawdza się w każdej sytuacji. Głównie przy fotografii architektury, czy krajobrazu, gdzie potrzebna jest jak największa głębia ostrości. Ale jak zwykle od każdej reguły są wyjątki.

Często pomocny jest statyw do uzyskania dużej głębi (przymykając przysłonę, musimy wydłużać czas migawki)

To zdjęcie krajobrazu, mimo nietypowej małej głębi, ciekawie się prezentuje

Małą głębię ostrości stosuje się także często przy fotografii produktowej małych rzeczy

fot. Jacek Mołek