Celem konkursu jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnym, subkulturami, kulturą popularną. Zachęca do poszukiwania różnorodności kulturowej, interesujących przejawów codzienności zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w miejscach, które odwiedzamy podczas różnorakich podróży. Konkurs adresowany jest do amatorów (osób nie będących członkami ZPAF, osób nie trudniących się fotografowaniem zawodowo).

Konkurs trwa od 1 lipca 2012 r.do 30 września 2012 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do 30 października 2012 r.  Uczestnik może przesłać maksymalnie 5 pojedynczych fotografii czarno-białych lub kolorowych.

Do wygrania 1000 PLN i inne atrakcyjne nagrody!

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy  dostępny jest na stronie www.etnomuzeum.pl