12 stycznia 2011 r. o godz. 17:00 zapraszamy do Muzeum Historii Fotografii,
gdzie odbędzie się wernisaż wystawy zbiorowej Grupy Fotograficznej „Odbicie” pod tytułem „77 tematów fotograficznych”
oraz
spotkanie ekspertów z Polskiej Szkoły Tradycyjnej Fotografii poświęcone problematyce dawnych technik fotograficznych.


Wernisaż:

Krakowska Grupa Fotograficzna „Odbicie”
„77 tematów fotograficznych”
Wernisaż wystawy 12.01.2011r. godz.17:00
Muzeum Historii Fotografii

Projekt „77 tematów fotograficznych” jest próbą nowego odczytania wskazówek Henryka Latosia, zebranych w wydanej ponad trzydzieści lat temu książce pod tym samym tytułem. Publikacja zawiera krótkie omówienie 77 zagadnień z różnych dziedzin fotografii oraz czarno-białe zdjęcia, ilustrujące dany temat.

Książka w dość przypadkowy sposób stała się zaczątkiem twórczej przygody. Członkowie Grupy Fotograficznej „Odbicie” najpierw losowali temat, potem zapoznawali się z opisem Henryka Latosia, a następnie interpretowali zagadnienie w sobie właściwy sposób. Powstały w ten sposób zdjęcia różnorodne zarówno pod względem tematycznym, jak i gatunkowym. Dzięki książce Henryka Latosia mogliśmy zmierzyć się z taki tematami, jak „scena w parku”, „pochód pierwszomajowy”, „w plenerze”, „ślimak”, „ludzie przy pracy”, „zdjęcie przy choince”. Uwagi autora „77 tematów fotograficznych” umożliwiły szersze spojrzenie na dane zagadnienie, a w wielu przypadkach stanowiły punkt wyjścia do własnych poszukiwań i fotograficznych eksperymentów. Z tego też względu autorzy niektórych zdjęć postanowili wzbogacić podpisy do swoich fotografii ocytaty z książki. Co jest najważniejsze w projekcie „77 tematów fotograficznych”? Przede wszystkim po raz kolejny przekonaliśmy się, że w „starych” książkach o fotografii można znaleźć interesujące i konkretne informacje. Okazało się, że to, co fascynowało kilkadziesiąt lat temu, może być i dzisiaj znakomitą podstawą do twórczych zmagań.

Wykład:

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie – spotkanie z fotografią piktorialną. Korzystając z zaproszenia Krakowskiej Grupy Fotograficznej „ODBICIE” i gościnności Dyrektora Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, eksperci z Polskiej Szkoły Tradycyjnej Fotografii poprowadzą spotkanie poświęcone problematyce dawnych technik fotograficznych.
Spotkanie to odbędzie się w dniu 12 stycznia 2011r. o godzinie 17:00 w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie przy ulicy Józefitów 16.

W ramach wykładu zostaną poruszone zagadnienia związane z historią wczesnych technik fotograficznych oraz ich wpływ na nobilitacje fotografii i podniesienie jej do miana sztuki. W dalszej części będą przedstawione rozważania na temat subtelności środków wymowy artystów piktorialnych, a także dualizmu fotografii traktowanej jako dziecko dziewiętnastowiecznej rewolucji technicznej i artystyczny przekaz obrazowy o cechach humanistycznych. Zostaną również omówione estetyczne zagadnienia fotografii: nowoczesność tematów a techniki retro oraz motywacje restytucji zabytkowych technik fotograficznych w oparciu o wypowiedzi współczesnych polskich piktorialistów i źródłowe materiały archiwalne. Podczas spotkania będą zaprezentowane prace wykonane w dawnych technikach fotograficznych oraz zostaną omówione procesy ich powstawania.

Program spotkania:

1. „MIĘDZY SOCZEWKĄ A INTELEKTEM. Techniczne i estetyczne determinanty eksperymentalnej twórczości piktorialistów.” – wykład Mariusz Kubielas

2. Prezentacja prac wykonanych w zabytkowych technikach fotograficznych i omówienie meandrów technologicznych ich powstawania. – wykład Rafała Warzecha

3. Dyskusja ze specjalistami z Polskiej Szkoły Tradycyjnej Fotografii.