W dniach 18.04-29.05.2013 r. w Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek Romański” we Wrocławiu, w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego, odbędzie się wystawa fotografii “Bruno Schulz – Klisza Werk – Transgresiones”. Zapraszamy na wernisaż w czwartek 18 kwietnia o godz. 17.00.

fot. Mariusz Kubielas; Jakub Grzywak, Apogeum królestwa


Wystawa fotografii “Bruno Schulz – Klisza Werk – Transgresiones” to dwudziesta już odsłona unikalnego eksperymentu twórczego nieformalnej żywieckiej grupy Klisza Werk założonej przez Mariusza Kubielasa. Skupia ona, prócz jego najbliższego współpracownika, Jakuba Grzywaka także wieloosobowy zespół modeli-aktorów, którzy od 2009 roku wspólnie inscenizują i utrwalają na kliszy fotograficznej parateatralne działania zainspirowane twórczością Brunona Schulza. Nie są to jednak bynajmniej ilustracje do prozy tego pisarza, lecz próby stworzenia wizualnego i mentalnego ekwiwalentu jego wizji. Wzbogaca je krytyczna – estetyczna i historyczna perspektywa współczesności i transmedialna świadomość twórców projektu.

Na ekspozycję, wzbogaconą o rekwizyty rodem z drohobyckiego „Sanatorium pod Klepsydrą” i ze „Sklepów cynamonowych” złożą się przede wszystkim fotografie czarno-białe wykonywane od 2004 roku metodą określaną przez samych twórców „fotografią czystą, bezpośrednią”, a więc wolną od jakichkolwiek modyfikacji komputerowych i fotomontażu, opartą wyłącznie na tradycyjnych manualnych procedurach. Niekiedy ostateczny efekt poprzedza więc kilkanaście zdjęć jednego ujęcia, niekiedy zaś nawet kilka filmów. Artyści grupy Klisza Werk prowadzą skrupulatne notatki i dokumentację procesu twórczego, m.in. księgę wywoływania negatywów. Aby wykonać fotografię „lewitującego ojca” naświetlili dziesięć filmów… Te jedyne w swoim rodzaju fotografie zawierają wizualną kwintesencję scenariuszy i wielotygodniowych „teatralizacji” wnętrz oraz studiów światła, pozwalających wykreować oniryczną aurę.

Równoległy wobec czarno-białego jest drugi, barwny zestaw prac, wykonywany techniką cyfrową od 2009 roku, będący przede wszystkim dokumentacją pracy na planach zdjęciowych i odsłaniający kulisy skomplikowanego procesu twórczego.

Dotychczasowe odsłony tego projektu przyjęte zostały entuzjastycznie m.in. w galerii „Korytarz“ w Jeleniej Górze, w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, w ramach monumentalnej ekspozycji w Muzeum Miejskim w Żywcu, i festiwalu Bruno4ever Festiwal w Lublinie oraz w „małej ojczyźnie” Brunona Schulza w Drohobyczu. We Wrocławiu zainteresowanie wzbudziły dotychczas wybrane fotografie z cyklu U Schulza, prezentowane dotychczas na wystawie „Mit i Melancholia” w Muzeum Współczesnym w lutym 2012 roku. Obecna ekspozycja, mająca właściwie charakter podsumowania dotychczasowego dorobku Mariusza Kubielasa i Jakuba Grzywaka, ukaże całokształt projektu, w tym większość spośród dotąd powstałych prac czarno-białych.

Wystawie towarzyszyć będzie starannie przygotowany przez kuratorkę wystawy – Lidię Głuchowską katalog w języku polskim i angielskim, zawierający oprócz reprodukcji wystawionych prac także „didaskalia” teatralnych działań, które uwieczniają, a więc z jednej strony fragmenty inspirującej je prozy Brunona Schulza, a z drugiej metaforyczny tekst autorów fotografii w postaci poetyckich tytułów, będących swoistą reinterpretacją jego literackich i plastycznych dokonań. Publikacja ta nie tylko porządkuje i podsumowuje dotychczasowy dorobek grupy Klisza Werk, lecz również ukazuje bogactwo multimedialnych kontekstów kulturowych, w jakich należy go rozpatrywać, w tym teatralnych, filmowych i fotomontażowych adaptacji twórczości autora „Republiki marzeń”. Uświadamia on również, iż w fotograficznym projekcie „U Schulza“ sens kształtowany jest komplementarnie na pograniczu cytatu z jego twórczości i obrazu stworzonego oraz tytułu nadanego całości przez autorów parateatralnego przedsięwzięcia. Projekt ten, będąc próbą transmedialnej interpretacji dorobku Brunona Schulza, przyczynia się do reintegracji słowa i obrazu, i zaprasza do konfrontacji z drohobyckim „autentykiem”.

Jakub Grzywak- urodzony w 1978 roku w Żywcu. Absolwent policealnej szkoły fotograficznej w Bielsku Białej oraz Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie kierunek Animacja Społeczno-Kulturalna.

Mariusz Kubielas- urodzony w 1953 roku w Żywcu. Absolwent Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Sztuk Pięknych, kierunek malarstwo, specjalność fotografia.

Kurator wystawy, autor tekstu i redaktor katalogu: Lidia Głuchowska.

Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” pl. bpa Nankiera 8, Wrocław.

Galeria jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-18.00. Bilety 2 zł, ulgowe 1 zł; w poniedziałki wstęp bezpłatny.

Źródło: Informacja prasowa